L e k c e č. 2 - Odkazy

 1. Co jsou a k čemu složí odkazy
 2. Základní práce s nimi
 3. Elektronická pošta z prohlížeče
 4. Typy odkazů

1. Co jsou a k čemu slouží odkazy

Víte, co způsobilo obrovský rozmach Internetu a stalo se jeho stěžejní součástí? No, představte si, že máte různé informace, jež nemůžete vložit na jednu stránku. Co teď? Teď vytvoříte několik různých stránek a ty vzájemně propojíte odkazy. Odkaz je textový nebo grafický zástupce, jež Vás v okamžiku, kdy na něj kliknete, přesměruje na zvolenou stránku a ta se následně načte do okna prohlížeče. Stačí pouze kliknout ....

Stručný přehled všech atributů této lekce:

 • SRC - nastavuje cestu k odkazovanému dokumentu
 • TARGET - práce s okny
 • TITLE - popis odkazu

2. Základní práce s odkazy

Jak jsme už řekli, odkaz může být textový čiobrazový. z toho i plyne základní syntaxe, tedy že odkaz je tvořen párovým tagem A, jež obklopuje zobrazeného zástupce - text či obrázek.

<A></A>       ... ale takhle to fungovat nebude, protože není definováno, co se v prohlížeči zobrazí a kam odkaz povede

Proto zadáme toto: <A href="stranka.html">Odkaz na stránku</A> - zde je vidět životně důležitý atribut href="", jež udává adresu odkazovaného dokumentu. Odkazů můžete mít na stránce, kolik chcete. Záleží na vaší fantazii či aktuální potřebě. Zkuste si následující příklad:

<BODY>"V textu může být i více <A href="stranka.html">odkazů</A>. Toto je odkaz číslo <A href="jedna.html">jedna</A>, <A href="dva.html">dva</A>, toto pak číslo <A href="tri.html">tři</A> a nakonec i <A href="4.html">čtvrtý</A> odkaz.</BODY>

a prohlížeč Vám zobrazí přesně to, co jste zadali:

"V textu může být i více odkazů. Toto je odkaz číslo jedna, dva, toto pak číslo tři a nakonec i čtvrtý odkaz.

Další možností je obrazový odkaz, který se hojně vyskytuje jako navigační prvek nebo ve fotogaleriích, kde klikneme na obrázek a ten zvětší na maximální velikost. Zápis v tomto případě je skoro stejný, liší se pouze vloženým obrázkem: <A href="stranka.html"><IMG src="ikona.gif"></A> a zobrazení je takové, jaké budeme i očekávat:

POZORNĚ si prohlédněte oba dva obrázky. Jde o stejný obrázek, kdy je kolem jednoho z nich zobrazen rámeček. Ten ale většinou působí rušivě. Vypnout jej můžete tím, že tagu IMG přidáte atribut border="0", o kterém jste se mohli více dočíst v lekci o používání obrázků.

Víte, co se stane, když zadáte <BODY link="green">? Všechny vaše odkazy budou rázem zelené. Jak praktické, že? - opět více zde


3. Elektronická pošta z prohlížeče

Už jste určitě někdy viděli odkazy jako "Napiště!", "E-mail" či "Kontakt". Jak na to, abych mohl odkazovat na elektronickou poštu? Konkrétně si to ukážeme na následujícím příkladu:

<A href="mailto:neexistujici@e-mail.cz">Neexistující e-mail</A>

V prohlížeči se zřejmě zobrazí toto:

Neexistující e-mail

Samozřejmě, že odkaz funguje, takže můžete kliknout a napsat jednomu z autorů této prezentace. Na příkladu vidíte, že odkaz obsahuje sekvenci"mailto:". Brzy se dozvíte, že na Internetu existuje mnoho služeb (protokolů) a jednou z nich je e-mail (mailto).

Další protokoly jsou:

 • http:// ..... tenhle znáte. Jde o HyperText Transfer Protocol a slouží k přenášení stránek po Internetu.
 • mailto: ... e-mailová pošta je provozovaná pod tímto protokolem
 • ftp:// ...... protokol pro přenos souborů
 • a další méně významné

4. Typy odkazů

Základní znalosti jste získali na předešlé stránce. Základní definice odkazu byla <A href="stranka.html">odkaz</A>. Takový odkaz vede na soubor uložený ve stejném adresáři jako aktuální. Naopak odkaz <A href="adresar/stranka.html">odkaz</A> vede k souboru se stejným názvem uloženém v podadresáři adresar. Adresářová struktura vašich stránek může být libovolná, takže by se mohlo objevit i například: cz/fotografie/leto/cesko/index.html.

Další možností je <A href="http://www.w3c.org">W3 Consorcium</A>, který ovšem vede na úplně jiný server. Zajímavé je, že není definován odkazovaný soubor. V takovém případě prohlížeč hledá soubor s názvem default, index či wellcome.

Poslední možností je odkaz na soubor jiného formátu, než HTML. Odkaz bude vypadat úplně stejně, rozdílné bude jen chování prohlížeče. Co udělá? Některé soubory stáhne a uloží, jiné otevře či předá přímo aplikaci, jež s nimi umí pracovat. Vše záleží na konfiguraci operačního systému. Lepší bude malá ukázka - klikněte a uvidíte.

Westland Sea King Mk.48
Ukázka Kryštof: Cosmoshop