L e k c e č. 4 - Tabulky

Postoupili jste do čtvrté - závěrečné lekce, ve které se seznámíme se zajímavou problematikou tabulek. Jde o velmi obsáhlé a vyčerpávající téma, proto jsme lekci rozdělil na 13 tematických celků a ty umístili na samostatné stránky. Přejeme Vám hodně zdaru a teď začínáme ... rozcestníkem:

 1. Co jsou a k čemu složí tabulky
 2. Základní tabulka
 3. Ohraničení tabulky
 4. Barevné ohraničení tabulky
 5. Pozadí tabulky, řádku a buňky
 6. Odsazení obsahu buňky od jejího ohraničení
 7. Odsazení mezi jednotlivými buňkami
 8. Zarovnání ve vodorovném směru
 9. Zarovnání ve svislém směru
 10. Nastavení šířky a výšky tabulky, řádku a buňky
 11. Nestandardní výška a šířka buňky
 12. Vnořování tabulek
 13. Složitější tabulky

1. Co jsou a k čemu slouží tabulky

Všechno co jsme se doposud naučili nám zatím neumožňuje přesně rozmístit jednotlivé prvky na stránce a tím dosáhnout přehledného uspořádání. Také ještě neumíme přehledně seřadit textové nebo číselné údaje do řádků a sloupců. Aby toto bylo možné existují v jazyce HTML tabulky - což je jeden z jeho nejužitečnějších, ale zároveň i nejsložitějších nástrojů.

Stručný přehled všech tagů této lekce:

 • <TABLE>…</TABLE> - úvodní a ukončovací tag celé tabulky
 • <TR>…</TR> - úvodní a ukončovací tag jednoho řádku tabulky
 • <TD>…</TD> - úvodní a ukončovací tag jedné buňky tabulky

Stručný přehled všech atributů této lekce:

 • BORDER - nastavuje šířku ohraničení tabulky (v pixelech)
 • BORDERCOLOR - nastavuje barvu ohraničení tabulky
 • BGCOLOR - nastavuje barvu pozadí tabulky, řádku a buňky
 • BACKGROUND - nastavuje obrázek na pozadí tabulky, řádku a buňky
 • CELLPADDING - nastavuje velikost odsazení obsahu buňky od jejího ohraničení
 • CELLSPACING - nastavuje velikost rozestupu mezi jednotlivými buňkami
 • ALIGN - nastavuje horizontální zarovnání obsahu buňky a tabulky
 • VALIGN - nastavuje vertikální zarovnání obsahu buňky
 • HEIGHT - nastavuje výšku tabulky, řádku a buňky
 • WIDTH - nastavuje šířku tabulky, řádku a buňky
 • COLSPAN - nastavuje šířku buňky ve sloupcích tabulky
 • ROWSPAN - nastavuje výšku buňky v řádcích tabulky