L e k c e č. 4 - Tabulky

Postoupili jste do čtvrté - závěrečné lekce, ve které se seznámíme se zajímavou problematikou tabulek. Jde o velmi obsáhlé a vyčerpávající téma, proto jsme lekci rozdělil na 13 tematických celků a ty umístili na samostatné stránky. Přejeme Vám hodně zdaru a teď začínáme ... rozcestníkem:

 1. Co jsou a k čemu složí tabulky
 2. Základní tabulka
 3. Ohraničení tabulky
 4. Barevné ohraničení tabulky
 5. Pozadí tabulky, řádku a buňky
 6. Odsazení obsahu buňky od jejího ohraničení
 7. Odsazení mezi jednotlivými buňkami
 8. Zarovnání ve vodorovném směru
 9. Zarovnání ve svislém směru
 10. Nastavení šířky a výšky tabulky, řádku a buňky
 11. Nestandardní výška a šířka buňky
 12. Vnořování tabulek
 13. Složitější tabulky

9. Zarovnání ve svislém směru

Chceme-li zarovnat obsah buňky ve svislé poloze, musíme použít atribut VALIGN. Jeho hodnoty mohou být top - zarovnání nahoru; middle - zarovnání na střed; a bottom - zarovnání dolů.

Tabulka se zarovnáním obsahu některých buněk ve svislém směru:

<TABLE border="1">
 <TR height="300">
  <TD valign="middle">NA STŘED</TD>
  <TD valign="top">

<TABLE border="1" height="20">
 <TR>
  <TD>TABULKA - zarovnaná nahoru</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>TABULKA - zarovnaná nahoru</TD>
 </TR>
</TABLE>

  </TD>
 </TR>
 <TR height="50">
  <TD>Nezarovnanené</TD>
  <TD valign="bottom">DOLů</TD>
 </TR>
</TABLE>

Výsledek zdrojového kódu:

NA STŘED

TABULKA - zarovnaná nahoru

TABULKA - zarovnaná nahoru

Nezarovnanené

DOLů

=> V tomto zdrojovém kódu jsme byli nuceni použít Vám neznámé atributy a vnořování tabulek, abychom mohli přesně vysvětlit zarovnávání ve svislém směru. Všechny tyto postupy jsou vysvětleny dále.