L e k c e č. 4 - Tabulky

Postoupili jste do čtvrté - závěrečné lekce, ve které se seznámíme se zajímavou problematikou tabulek. Jde o velmi obsáhlé a vyčerpávající téma, proto jsme lekci rozdělil na 13 tematických celků a ty umístili na samostatné stránky. Přejeme Vám hodně zdaru a teď začínáme ... rozcestníkem:

 1. Co jsou a k čemu složí tabulky
 2. Základní tabulka
 3. Ohraničení tabulky
 4. Barevné ohraničení tabulky
 5. Pozadí tabulky, řádku a buňky
 6. Odsazení obsahu buňky od jejího ohraničení
 7. Odsazení mezi jednotlivými buňkami
 8. Zarovnání ve vodorovném směru
 9. Zarovnání ve svislém směru
 10. Nastavení šířky a výšky tabulky, řádku a buňky
 11. Nestandardní výška a šířka buňky
 12. Vnořování tabulek
 13. Složitější tabulky

10. Nastavení šířky a výšky tabulky, řádku a buňky

Jazyk HTML obsahuje 2 atributy pro nastavování šířky - atribut WIDTH - a výšky - atribut HEIGHT. Hodnoty těchto atributů můžeme udávat v pixelech anebo v procentech velikosti okna browseru.

Tabulka široká 70% a vysoká 200 pixelů s jedním řádkem vysokým 70 pixelů, druhým 130 pixelů a s buňkami širokými 80% a 20%:

<TABLE border="1" width="70%" height="200">
 <TR>
  <TD width="80%" height="70">1.řádek, 1.buňka</TD>
  <TD width="20%" height="130">1.řádek, 2.buňka</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>2.řádek, 1.buňka</TD>
  <TD>2.řádek, 2.buňka</TD>
 </TR>
</TABLE>

Výsledek zdrojového kódu:

1.řádek, 1.buňka

1.řádek, 2.buňka

2.řádek, 1.buňka

2.řádek, 2.buňka