L e k c e č. 4 - Tabulky

Postoupili jste do čtvrté - závěrečné lekce, ve které se seznámíme se zajímavou problematikou tabulek. Jde o velmi obsáhlé a vyčerpávající téma, proto jsme lekci rozdělil na 13 tematických celků a ty umístili na samostatné stránky. Přejeme Vám hodně zdaru a teď začínáme ... rozcestníkem:

 1. Co jsou a k čemu složí tabulky
 2. Základní tabulka
 3. Ohraničení tabulky
 4. Barevné ohraničení tabulky
 5. Pozadí tabulky, řádku a buňky
 6. Odsazení obsahu buňky od jejího ohraničení
 7. Odsazení mezi jednotlivými buňkami
 8. Zarovnání ve vodorovném směru
 9. Zarovnání ve svislém směru
 10. Nastavení šířky a výšky tabulky, řádku a buňky
 11. Nestandardní výška a šířka buňky
 12. Vnořování tabulek
 13. Složitější tabulky

8. Zarovnání ve vodorovném směru

Potřebujeme-li zarovnat nějaký obsah, nebo i celou tabulku určitým způsobem, používáme k tomu atribut ALIGN. Tento může mít 3 hodnoty: left - zarovnání obsahu (tabulky) doleva; center - zarovnání na střed; a right - zarovnání doprava. Standardně je vše zarovnáváno doleva.

Tabulka zarovnaná napravo s dalšími zarovnáními obsahu některých buněk:

<TABLE border="1" align="right">
 <TR>
  <TD align="center">NA STŘED</TD>
  <TD>Tady se nachází nějaký text. </TR>
 <TR>
  <TD>Tady se nachází taky text.</TD>
  <TD align="left">NALEVO</TD>
 </TR>
</TABLE>

Výsledek zdrojového kódu:

NA STŘED

Tady se nachází nějaký text.

Tady se nachází taky text.

NALEVO