L e k c e č. 4 - Tabulky

Postoupili jste do čtvrté - závěrečné lekce, ve které se seznámíme se zajímavou problematikou tabulek. Jde o velmi obsáhlé a vyčerpávající téma, proto jsme lekci rozdělil na 13 tematických celků a ty umístili na samostatné stránky. Přejeme Vám hodně zdaru a teď začínáme ... rozcestníkem:

 1. Co jsou a k čemu složí tabulky
 2. Základní tabulka
 3. Ohraničení tabulky
 4. Barevné ohraničení tabulky
 5. Pozadí tabulky, řádku a buňky
 6. Odsazení obsahu buňky od jejího ohraničení
 7. Odsazení mezi jednotlivými buňkami
 8. Zarovnání ve vodorovném směru
 9. Zarovnání ve svislém směru
 10. Nastavení šířky a výšky tabulky, řádku a buňky
 11. Nestandardní výška a šířka buňky
 12. Vnořování tabulek
 13. Složitější tabulky

13. Složitější tabulky

Samozřejmostí je, že můžeme všechny atributy používat současně a vytvářet tak složité tabulky.

Tabulka s použitím všech atributů:

<TABLE border="5" bordercolorlight="lightblue" bordercolordark="navy" width="70%" height="400" align="center" cellpadding="7" cellspacing="5">
 <TR>
  <TD background="../grafika/tab2.gif" colspan="3" align="right" valign="top">Buňka přes 3 sloupce</TD>
 </TR>
 <TR height="10%">
  <TD>&nbsp;</TD>
  <TD bgcolor="black">&nbsp;</TD>
  <TD align="center">2.řádek, 3.buňka</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD>3.řádek, 1.buňka</TD>
  <TD rowspan="2">Buňka přes 2 řádky</TD>
  <TD>3.řádek, 3.buňka</TD>
 </TR>
 <TR>
  <TD valign="bottom">4.řádek, 1.buňka</TD>
  <TD>4.řádek, 3.buňka</TD>
 </TR></TABLE>

Výsledek zdrojového kódu:

Buňka přes 3 sloupce
  2.řádek, 3.buňka
3.řádek, 1.buňkaBuňka přes 2 řádky3.řádek, 3.buňka
4.řádek, 1.buňka4.řádek, 3.buňka